Katleen Vantyghem

Katleen Vantyghem

16de plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Over mij

Efficiënt gebruik maken van bestaande mogelijkheden

#PositiefVooruit!

Als praktisch ingestelde vrouw mis ik voldoende aandacht voor preventie en efficiëntie in het beleid.  We lopen teveel achter de feiten aan: in plaats van problemen te voorkomen moeten we ze nu te dikwijls oplossen. De politiek zou dus meer vooruit moeten denken, inzake gezondheid, maar ook inzake milieu, mobiliteit e.d.  Beter voorkomen dan genezen! Dit kan op een positieve manier gebeuren, lerend vanuit het verleden maar vooral werkend naar een toekomst waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe inzichten en evoluties.  De technologie geeft ons enorm veel mogelijkheden, die moeten we zo goed mogelijk benutten.

Goede werksfeer

Gezondheidszorg

Er zijn nog steeds veel mensen die uitvallen op het werk, hulp voor ouderen en hulpbehoevenden komt niet altijd goed terecht, de bedoelingen zijn goed maar ergens loopt het toch mis. Naar mijn mening kan men al veel bereiken door te zorgen dat de werksituatie verbetert. Veel mensen staan onder zware stress, leven ongezond en hebben geen tijd om hun kinderen een goede, gezonde opvoeding te geven of om voor hun ouders of hulpbehoevenden te zorgen.

Gevolg: burnout, depressie, opvoedingsproblemen, slaapstoornissen, hart-en vaatziekten, ... noem maar op. Dit alles kost hopen geld aan onze gezondheidszorg. Als mensen een normaal werkritme zouden kunnen aanhouden, in een goede werksfeer, dan zou er ook meer ruimte komen voor voldoende tijd voor kinderen en ouderen. En uiteraard zouden de mensen zich ook gewoon beter in hun vel voelen, hoeveel is dat niet waard?!

Samen werken naar een gedragen oplossing

Leefbare Dorpen

Ook het milieu heeft zijn invloed op onze omgeving.

De toon is al gezet, maar er moet zeker nog verder gewerkt worden aan een aangename, groene leefomgeving in elk kerkdorp. Door inbreiding komt er meer plaats voor groene open ruimtes. Door meer participatie en samenwerking betrekken we de burgers en bereiken we een gevoel van trots over gerealiseerde projecten. Op die manier bekomen we meer verantwoordelijkheidszin voor een gedragen oplossing. Mensen die zich betrokken voelen zullen zich ook meer inzetten om mee te waken over een veilige en propere gemeente.

Door meer in te zetten op ons station kunnen we Heist duidelijker op de kaart zetten. Het is immers heel leuk shoppen en vertoeven in onze gemeente. Een groei bij toerisme is zeker nog mogelijk door in te zetten op bovenlokale samenwerking en communicatie.

Onder andere de evenementen op maat van Heist kunnen hiertoe bijdragen. Wandelen in het landelijk karakter gecombineerd met een gezellig winkelcentrum trekt het juiste publiek aan.

Als goede buren staan we sterker

Wat wil ik graag bereiken?

Mijn eerste doel is de N-VA helpen om Vlaanderen een meer zelfstandig bestuur te geven, zodat wij de keuzes kunnen maken die in het belang van de Vlamingen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het voor alle Belgen gewoon veel beter zou zijn als Vlaanderen en Wallonië hun eigen weg zouden kunnen gaan. Hoewel het de Belgische instellingen zijn die de autonomie van Vlaanderen tegenhouden kan Vlaamse autonomie volgens mij ook onder een –zij het beperkte- Belgische koepel!  Op die manier kan elk zijn eigen keuzes maken, zonder dat België per sé moet verdwijnen. Beide landsdelen zullen hier wel bij varen: veel minder geruzie, tijdverlies, overlappende staatsstructuren en bijhorende geldverspilling... Ik durf zelfs te dromen dat we heel goede buren zullen worden, die elkaar helpen in moeilijke tijden. Maar dan wel op basis van echte, transparante solidariteit, eerder dan gedwongen transfers waarvoor geen verantwoording wordt afgelegd. In elk geval draag ik onze Waalse buren een warm hart toe en wens ik hen, op hun eigen manier, alvast een heel mooie toekomst!

Daarnaast zie ik op gemeentelijk vlak vooral mogelijkheden in efficiëntiewinsten en inzetten op beleidsdomeinen volgens hun belangrijkheid voor de burger. Eerst focussen op zaken waar alle burgers baat bij hebben, daarna het uitbreiden naar ‘nog beter’. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om goede doorstroming te hebben over de verschillende politieke niveaus. Vandaar ook mijn kandidatuur bij de N-VA voor de volgende Vlaamse verkiezingen.

Dank voor je stem

Vanwaar mijn politiek engagement?

In 2000 kwam toenmalig Volksunie-afdelingsvoorzitter, Mark Van Esbroeck, bij ons aankloppen: men was  te weten gekomen dat  mijn man, Frank Jorissen, zoon van VU-medeoprichter wijlen Wim Jorissen en ik te Heist woonden.  Frank zélf had toen een zeer drukke job en was veel in het buitenland, wat moeilijk te combineren viel met gemeentelijke politiek. Toen Frank hen informeerde dat ik mij al engageerde als  voorzitster van het plaatselijk oudercomité  wou men van geen 'nee' meer horen. Te meer omdat vrouwen zich sowieso al minder vaak politiek engageren en men dus vrouwen “nodig had”. Om de partij, waar ook ik veel sympathie voor voelde, te steunen werd ik toen kandidaat voor Heist2000, een gemeentelijke kartellijst van Volksunieaanhangers en jong VLD-ers.

In 2006, vier jaar na de oprichting van N-VA (2002) kwam men opnieuw bij me aankloppen, ondertussen was de N-VA een duidelijke koers beginnen varen, als kartelpartner van CD&V. Mijn inzet nam toe naarmate mijn interesse in de politiek groeide. Ik begon méér achter de schermen mee te werken en ook eigen initiatieven te nemen.

Tegen de verkiezingen van 2012 voelde ik me voldoende ervaren om actief campagne te voeren en werd ik gemeenteraadslid. Na 6 jaar ervaring en een ambitievolle partijcampagne voor de verkiezingen in oktober 2018 kan ik nu als schepen mee werken aan een beter Heist. Met dank aan mijn man, Frank Jorissen, zonder wiens steun ik dit niet zou kunnen realiseren.

Zoals zovelen ben ik er dus wat ‘ingerold'.

Als vrouw is het niet eenvoudig om aan politiek te doen. Maar juist omdat ik aanvoel dat een vrouwelijke touch vaak meerwaarde biedt, organisatorisch, maar zeker ook naar onze vrouwelijke kiezers toe, blijf ik gemotiveerd. Ik kan het u verzekeren: ook mannen kunnen soms te lang doordrammen, en  af en toe wat hulp gebruiken inzake structuur en praktische aanpak.